Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1809 regeringskonseljens, senare senatens, kansli som föredrog de av Kansliexpeditionens ärenden och utnämningar, befordringar och avsked som avgjordes av kejsaren. Kansliet verkade i anslutning till senatens plenum. Föredragningarna leddes av allmänna referendariesekreteraren. Vid kansliet tjänstgjorde också protokollsekreterare och kanslist, kopister och translatorer för ryska och finska. Kejserliga senatens allmänna kansli drogs in tillsammans med Kansliexpeditionen 1892 och uppgifterna överfördes till Ekonomiedepartementets kansli och övriga expeditioner.

Finsk beskrivning

Keisarillisen senaatin yleinen kanslia

Vuodesta 1809 lähtien toiminut hallituskonseljin ja sittemmin senaatin kanslia, joka esitteli kansliatoimituskunnan asioista, nimityksistä, ylennyksistä ja erottamisista ne, joista päätti keisari.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 65 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 19.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 279.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 52–53.