Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän förkortning senaten. Åren 1816-1917 landets högsta styrelserverk. Föregångare 1809-16 var regeringskonseljen för storfurstendömet Finland, efterträddes 1918 av Senaten för Finland, som 27/11 1918 omdöptes till statsrådet.

Finsk beskrivning

Keisarillinen Suomen senaatti

Hallinnollisia ja joskus tuomioistuimellisiakin tehtäviä hoitava ylin hallintoelin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Keisarillinen Suomen senaatti