Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Åbo hovrätt 1809–1917. I hovrätten fanns en civilexpedition och en kriminalexpedition. Hovrätten bestod från och med 1816 av en president och vicepresident, sex hovrättsråd och åtta assessorer, 1897 av sju hovrättsråd och elva assessorer samt åtta translatorer för finska språket. Till domkretsen hörde Ikalis, Tyrvis, Ulfsby, Eura, Vemo, Masku, Loimijoki, Pikis, Halikko, Ålands, Ruovesi, Birkala, Jämsä, Hollola, Hauho, Janakkala, Tammela, Raseborgs, Lojo, Helsinge, Mäntsälä, Borgå och Iittis domsagor.

Finsk beskrivning

Keisarillinen Turun hovioikeus

Turun hovioikeuden virallinen nimi vuosina 1809-1917. Hovioikeudessa toimivat erillinen siviiliasioiden toimituskunta sekä rikosasioiden toimituskunta. Hovioikeudessa toimi vuodesta 1816 lähtien presidentti, varapresidentti, kuusi hovioikeusneuvosta ja kahdeksan asessoria, vuonna 1897 seitsemän hovioikeusneuvosta ja kahdeksan suomen kielen kääntäjää.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Keisarillinen Turun hovioikeus