Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Universitet som under namnet Kungliga Akademin grundades i Åbo 1640 och som 1809 bytte namn till Kejserliga Åbo Akademi. Universitetet var indelat i fyra fakulteter (teologiska, medicinska, juridiska och filosofiska fakulteten). Det flyttades 1828 till Helsingfors och bytte namn till Kejserliga Alexandersuniversitetet, från och med 1919 Helsingfors universitet. Akademin leddes (år 1816) av en kansler med biträde av en prokansler och en kanslerssekreterare.

Finsk beskrivning

Keisarillinen Turun Akatemia

Turun Akatemian (Kungliga Akademin i Åbo) nimellä vuonna 1640 perustettu yliopisto, jonka nimi muutettiin 1809 Keisarilliseksi Turun Akatemiaksi. Yliopistossa oli neljä tiedekuntaa: teologinen, lääketieteellinen, juridinen ja filosofinen. Se muutti Helsinkiin vuonna 1828 ja sen nimeksi tuli Keisarillinen Aleksanterin -yliopisto, vuodesta 1919 Helsingin yliopisto.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–1827

Synonymer

Kejserliga Akademien i Åbo
Kejserliga Akademin i Åbo
Åbo Akademi