Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av kejsaren auktoriserad person med uppgift att uppsätta rättsliga urkunder. Endast få kejserliga notarier är kända från Sverige. Den första uppträdde 1341. Kejsar Fredrik III gav domprosten Magnus Nicolai och hans efterträdare i Åbo att som Pfalzgreve rätt att utnämna kejserliga notarier.

Finsk beskrivning

keisarillinen notaari

keisarin auktorisoima virallisten asiakirjojen laatija

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 365f.

Andra språk

Latin publicus auctoritate imperiali notarius

Synonymer

publicus auctoritate imperiali notarius

Se vidare