Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid hovrätt under 1600-talet, med uppgift att sköta ämbetsförsändelserna. Under 1700-talet ersattes hovrättsposten ibland med vaktmästare, särskilt vid hovrätt som hade flera hovrättsposttjänster. I slutet av autonoma tiden var hovrättspost liktydigt med vaktmästare, under den första vaktmästaren.

Finsk beskrivning

hovioikeuden postivirkailija

alempi virkamies /usein vahtimestari), joka vastasi virkalähetyksistä

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 119–120.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/