Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Edsvuren ordförande och högsta chef i hovrätt, med det övergripande ansvaret för lagtillämpning och rättsprinciper. Hovrättspresidenten fördelar sedan autonoma tiden också domarna i olika dömande sektioner och övervakar kontrollen över underrätterna. Hovrättspresidenterna utnämndes under svenska tiden av Kgl. Maj:t, under autonoma tiden av senaten, på förslag av justitiedepartementet, sedan självständighetstiden av presidenten, på förslag av statsrådet.

Finsk beskrivning

hovioikeuden presidentti

Hovioikeuden valantehnyt puheenjohtaja ja ylin päällikkö, jonka oli suurin vastuu lakien soveltamisesta ja oikeusperiaatteiden noudattamisesta.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 371.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 159–160.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 28.