Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hovrätt som författade hovrättens domar i tjänsteställning närmast över notarierna. Tjänsten förekom tidvis under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

hovioikeuden pronotaari '

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1896, 1898.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/