Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Besvärs- och underställningsdomstol, till 1869 också första rättsinstans för adeln i Viborgs, Kuopio och S:t Mickels län 19.6.1839–2.3.1945, varefter hovrätten i Viborg, i och med landöverträdelserna efter 1944, flyttades till Kuopio under namnet Östra Finlands hovrätt. Nio domsagor hörde tidigare till Åbo hovrätt, tio till Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt bestod 1846 av en hovrättspresident, fyra hovrättsråd, sex assessorer, en sekreterare, en advokatfiskal, en vice advokatfiskal, tre notarier, en extra fiskal, en aktuarie, en registrator, tre kanslister och två vaktmästare. Fram till 1921 var den domför med fem medlemmar, därefter med tre.

Finsk beskrivning

Viipurin hovioikeus

Toisen asteen tuomioistuin, vuoteen 1869 myös ensimmäisen asteen oikeusitun Viipurin, Kuopion ja Mikkelin läänien aatelille. jatkosodan jälkeen Viipurin hovioikeus siirrettiin Kuopioon nimellä Itä-Suomen hovioikeus.

Källor

Inga källor