Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I extra ordinarie stat anslagna medel till högre ämbetsman eller till ämbetsverk utgående anslag för representation och kosthållning. De förekom bl.a. inom justitie- och militärstaten för kommendanter, platsmajorer och -adjutanter i finska städer och fästningar samt för hovrättspresidenter. Taffelpenningen fastslogs av vederbörande landshövding efter specialstaterna.

Finsk beskrivning

edustusraha

Ylemmille virkamiehille tai virastoille kuuluva lisä, jonka tarkoitus oli korvata edustustehtävistä ja kestittämisestä koituvia menoja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1033.

Kannel, Wäinö (red.) , Viipurin hovioikeus 1839–1939: Tietoa hovioikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta:Satavuotismuistojulkaisu 1939 , 40.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska taffeliraha, pöytäraha