Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person upptagen på Kungliga silverkammarens lönestat med uppgift att vårda hovets silver och att biträda taffeltäckaren under serveringen.

Finsk beskrivning

hopeanihti*, hopea-apulainen*

Kuninkaallisen hopeakamarin työntekijä, joka huolehti hovin hopeatavaroista ja avusti pöytähopeioiden kattamisessa aterioilla.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 155.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/