Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovfunktionär som övervakade konungens taffel, omnämnd i ett koncept till hovordning från cirka 1571.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen pitopalvelija*

Hovin toimenhaltija, joka oli vastaavassa asemassa kuninkaan järjestämillä päivällisillä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bissere
bitsare
bitzare

Se vidare