Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman som uppvaktade vid monarkens bord under måltid och skar upp maten, förskärare. Hovämbetet skapades 1651 då två överhovjunkarämbeten, som skapats 1647, benämndes försnidare.

Finsk beskrivning

lihanleikkaaja

kuninkaan päytän luona palvellut ruoan leikkaamisesta vastannut palvelija (ennen vuotta 1651 ylihovijunkkari)

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 25.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Vorschneider

Synonymer

hovförsnidare