Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete skapat 1647, kallades efter 1651 försnidare. Överhovjunkare omnämns inte längre i hovkalendrar under 1780–90-talen.

Finsk beskrivning

ylihovijunkkari*

(vuodesta 1651 lähtien) lihanleikkaaja

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1647–?

Se vidare