Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadgar som reglerar övergångsförhållandena vid en lagändring, eller vid annat slag av övergång från ett system till ett annat.

Finsk beskrivning

siirtymäsäännös, siirtymämääräys

Säädös, joka säätelee olosuhteita ylimenokauden aikana lain muuttuessa tai siirryttäessä järjestelmästä toiseen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 1004.

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 741.