Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan självständighetstiden en tjänstebeteckning för handläggare vid byrå i ämbetsverk eller ministerium, av högre rang än andra aktuarie. Tjänsten fanns från 1922 bl.a. vid straffregisterbyrån i Justitieministeriet.

Finsk beskrivning

ensimmäinen aktuaari

Itsenäisyyden ajasta lähtien virastoissa ja ministeriöissä käytössä ollut nimike, joka tarkoitti virka-arvoltaan muita korkeampaa akturaaria.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 40 (aktuaari).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3: 1231 .