Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Aktuarie vid Forststyrelsen.

Finsk beskrivning

metsäaktuaari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI: 392. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk