Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av ett forstrevir. Forstbevakningsområdet förestods av en forstuppsyningsman.

Finsk beskrivning

metsävartiopiiri

mestänhoitoalueen osa

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 167.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47, 107.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1881: nr 10: 71 (fribrevsrätt) .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bevakningsdistrikt