Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1802–1811 centralt ämbetsverk, motsvarande ett kollegium, för förvaltningen av kronoskogarna med undantag av sådana som lydde under saltsjuderier och metallförädlingsverk. Forstdepartementet lydde under Finansministeriet. Forstmästeriinrättningarna i guvernementen, även inrättningen i Finländska guvernementet, var underställda Forstdepartementet.

Finsk beskrivning

Metsädepartementti

Venäjällä 1802–1811 toiminut keskusvirasto, joka hallinnoi kruununmetsien käyttöä

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 253.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 3: 14-15.

Andra språk

Tyska Forst-Departement
Ryska Lesnoj departament