Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för handläggare vid byrå i ämbetsverk eller ministerium sedan självständighetstiden, av lägre rang än första aktuarie. Andra aktuarier fanns från 1922 bl.a. vid Justitieministeriets straffregisterbyrå.

Finsk beskrivning

toinen aktuaari

Ensimmäistä aktuaaria virka-arvossa alempi aktuaarin virka virastoissa ja ministeriöissä aina itsenäisyyden alkuajoista lähtien.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 40 (aktuaari).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3: 1231 .