Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som skötte allmänna aktuarieuppgifter vid ett universitet. Dessutom ansvarade han för inskrivningen av studenter, bokföringen av studieprestationer samt registreringen av avlagda examina.

Finsk beskrivning

yliopiston aktuaari

Yleisiä aktuaarintehtäviä hoitava henkilö yliopistossa. Hän vastasi myös opiskelijoiden kirjaamisesta sekä opintosuoritusten ja suoritettujen tutkintojen rekisteröinnistä.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 40 (aktuaari).