Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i vissa statliga eller kommunala verk. Aktuarien tog emot, registrerade och lämnade ut handlingar. Han skötte vanligen diarieföringen. Han kunde också ha arkivaliska och statistiska uppgifter. Aktuarier förekom redan på 1600-talet, men blev vanliga på 1700-talet. Aktuarietjänster fanns bl.a. i hovrätterna och i magistraterna och rådstugurätterna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg. Sådana fanns också i senatens ekonomiedepartements justitieexpedition, i Statistiska byrån och i skol-, forst-, järnvägs-, industri- och poststyrelserna. I Ryssland fanns från 1720 till slutet av århundradet tjänsteman (rangklass 14) vid centralförvaltningen med liknande uppgifter. Även i Gamla Finland förekom aktuarietjänster.

Finsk beskrivning

aktuaari, arkistonhoitaja

Tietyissä valtiollisissa tai kunnallisissa laitoksissa toimiva virkamies, joka vastasi asiakirjojen vastaanotosta, rekisteröinnistä ja luovutuksesta. Hän piti tavallisesti myös diaaria eli luetteloa virastoon saapuneista ja sieltä lähteneistä asiakirjoista. Aktuaareja oli olemassa jo 1600-luvulla, mutta toimi yleistyi vasta 1700-luvulla.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 65 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 23.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 14.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 34.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 582.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 15.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: 223: 572 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/