Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den ryska ortodoxa kyrkan enligt tyska och svenska förebilder 1721/1722 inrättad kollegial förvaltningsmyndighet och kyrklig överdomstol i ett biskopsstift. Det andliga konsistoriet var underställt biskopen i stiftet och lydde under Heliga synoden. Hos det andliga konsistoriet kunde ändring sökas i andlig styrelses domslut. I de andliga konsistoriernas domslut kunde ändring sökas hos Heliga synoden. Den ortodoxa kyrkan i Gamla Finland hörde till 1764 till Novgorodska biskopsstiftet och lydde under dess konsistorium, därefter under metropoliten och konsistoriet i S:t Petersburg. Ett ortodoxt biskopsstift inrättades i Finland 1892, men det andliga konsistoriet med det officiella namnet ”Andliga konsistorium” inledde sin verksamhet i stiftet först 1896. Andliga konsistoriet indrogs 1918 när den ortodoxa kyrkan i Finland omorganiserades och kyrkostyrelsen inrättades som högsta förvaltningsorgan för den ortodoxa kyrkan.

Finsk beskrivning

hengellinen konsistori

Venäjän ortodoksisen kirkon kollegiaalinen hallintoviranomainen ja kirkollinen ylin oikeustuomioistuin hiippakunnassa, perustettu vuonna 1721/1722 ruotsalaisten ja saksalaisten esikuvien mukaisesti. Hengellinen konsistorin toimintaa johti hiippakunnan piispa ja se kuului Pyhän Synodin alaisuuteen.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 11: 266–267.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 60–61, 65–67 78–79.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 5, 13.

Koukkunen, Heikki , Ortodoksisen kirkon historia. Uudenkaupungin rauhasta nykypäiviin. Ortodoksinen kirkko Suomessa , toinen painos , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1980 , 135.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 40/1895, 185/1918.

Andra språk

Ryska duchovnaja konsistorija
Tyska Geistliches Konsistorium
Dåtida finska hengellinen konsistori