Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden benämning på det av de ryska ockupationsmyndigheterna år 1718 återupprättade konsistoriet i Borgå.

Finsk beskrivning

konsistoriaalioikeus, konsistorioikeus

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 219.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 147-148, 234.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 608-611.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 771.

Andra språk

Ryska konsistorial´nyj sud