Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärartjänst som medförde medlemskap i ett gymnasiums konsistorium.

Finsk beskrivning

konsistoriaalivirka*

lukionopettajan virka, johon sisältyi jäsenyys lukion konsistorissa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk