Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av domkapitel (konsistorium) avkunnad dom, också konkret om själva dokumentet som innehåller dylik dom.

Finsk beskrivning

konsistoriaalituomio*

tuomiokapitulin julistama tuomio

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/