Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordförande i domkapitel, biskopen. I Gamla Finland ordförande i de evangelisk-lutherska konsistorierna med titeln domprost.

Finsk beskrivning

konsistorin esimies

Tuomiokapitulin puheenjohtaja eli piispa.

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 158.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 19–25.

Andra språk

Latin consistorii præses
Tyska Preces consistorii
Ryska preses(s) konsistorii (1744)

Synonymer

cons.præs.
consist.præs.
konsistoriets förman