Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland ordförande (preses) i de evangelisk-lutherska konsistorierna med titeln domprost.

Finsk beskrivning

konsistorin esimies

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 219.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 158.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 26–27.

Andra språk

Tyska Preces consistorii
Ryska preses(s) konsistorii