Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vice ordförande särskilt vid domstol, konsistorium, akademi eller lärt sällskap, samt för utskott eller de ofrälse stånden i ståndsriksdagen.

Finsk beskrivning

varaesimies

Erityisesti tuomioistuimen, konsistorin, akatemian tai ei-aatelisen säädyn valtiokunnan varapuheenjohtaja.

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 65, 84.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 225.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 44.2.4: 399.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 158.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 200.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 307.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 175, 186, 290.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 568, 658.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 19-25.