Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Presidentens ställföreträdare i stat, ämbetsverk, domstol eller domkapitel. Statsministern fungerar sedan 1918 som vicepresident.

Finsk beskrivning

varapresidentti

Presidentin sijainen valtiossa, virastossa, tuomioistuimessa tai tuomiokapitulissa. Suomessa pääministeri on toiminut varapresidenttinä vuodestqa 1918 lähtien.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 230.

Andra språk

Dåtida finska varapresidentti