Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1721-1917 högsta administrativa myndighet över den ortodoxa kyrkan och högsta ortodox kyrklig domstol med kollegialt beslutsfattande. Hos Heliga synoden kunde ändring sökas i de andliga konsistoriernas domslut, men synoden var även första instans i vissa rättegångsmål. Synoden ersatte ett antal avvecklade ämbetsverk samt patriarksämbetet som varit obesatt sedan år 1700. Även andra kristliga trossamfund i Ryssland var tidvis underställda Heliga synoden. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Gamla Finland lydde 1721-1735 under Heliga synoden.

Finsk beskrivning

Pyhä synodi

Vuodesta 1721 lähtien Venäjän ortodoksisen kirkon korkein hallinnollinen elin sekä korkein kirkollinen tuomioistuin, jossa päätökset tehtiin kollegiaalisesti.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 109.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 100–110.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 5, 12–13.

Koukkunen, Heikki , Ortodoksisen kirkon historia. Uudenkaupungin rauhasta nykypäiviin. Ortodoksinen kirkko Suomessa , toinen painos , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1980 , 117.

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 13.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 408 (synodi).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Heiligster Regierender Synod, Heiligster Dirigierender Synod, Heiliger Synod
Dåtida finska Pyhä synodi
Ryska Svjatejšij pravitel´stvujuščij sinod