Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finansiell term för skattehemman som betalade skatt för helt hemman (eller helt mantal).

Finsk beskrivning

täysverollinen perintötila

Nimitys perintötilalle, joka maksoi veroa koko tilasta (tai koko manttaalista).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 459.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fullgärds skattehemman