Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman i enskild persons ägo med full besittnings- och arvsrätt och vars innehavare betalade grundskatten till kronan. Skattehemman kunde fritt avyttras, i motsats till kronoskatte(hemman) som först måste bjudas ut till kronan. Termen skattehemman är inte belagd under medeltiden då ”skattejord” eller ”skattegods” användes.

Finsk beskrivning

perintötila, verotila

Tila, jonka omisti ykstyishenkilö täysin omistus- ja perintöoikeuksin ja jonka omistaja maksoi maaveroa kruunulle. Tilan sai vapaasti myydä, päinvastoin kuin kruunun verotilat, joita täytyi ensin tarjota kruunulle. Keskiajalla termiä ”skattehemman” ei käytetty, vaan silloin olivat käytössä termit ”skattejord” ja ”skattegods”.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 10.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 412.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/