Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krono- och skattehemman vars räntor var anslagna för lön till statlig tjänsteman.

Finsk beskrivning

palkkatila

tila, jonka tuotosta maksettiin valtion virkamiehen palkka

Källor

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare