Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på hemman som tillhörde en skola eller ett lönehemman anslaget till skollärares lön.

Finsk beskrivning

koulun tila*

koululle kuuluva tila tai palkkatila, jonka tuotto käytettiin opettajan palkkaan

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 321.

Andra språk

Dåtida finska koulutalo

Synonymer

scholaehemman