Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för en skola.

Finsk beskrivning

koulunjohtaja, koulunjohtajatar

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 321.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skolföreståndarinna