Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanslutning som upptog latinskolornas elever som medlemmar och stödde dem materiellt. Skolgillen tilläts i Sverige på provinsialkonsiliet i Söderköping 1441 i enlighet med Baselkonsiliets statuter. Konkreta exempel från Sverige är inte kända.

Finsk beskrivning

koulukilta

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin scolarium convivia

Synonymer

scolarium convivia