Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden kollektivbeteckning för lägre befattningshavare vid de allmänna lägre skolorna, företrädesvis skollärarna. De var befriade från borgerskapets onera för de inom stadens jurisdiktion belägna gårdarna och egendomarna.

Finsk beskrivning

kouluvirkailija, kouluapulainen

Ruotsin vallan aikana sekä autonomian aikana kollektiivinimitys alemmille toimihenkilöille alemmilla kouluasteilla, joskus myös opettajille. Heidät oli vapautettu porvariston rasituksista kaupungin hallintoalueen alaisten tilojen ja omistusten suhteen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 751.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 321.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/