Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skolstatens penninganslag, disponibla medel enligt budgeten.

Finsk beskrivning

koulutoimen määrärahat

Koulutoimen määrärahat, jotka olivat sen käytössä budjetin mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 980.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , (anslag).