Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1803/1804 organ vid universiteten som hade i uppgift att leda skolväsendet i undervisningskretsen och övervaka skolornas verksamhet. Guvernementsskoldirektorerna i skolkretsen lydde under respektive skolkommission. Skolväsendet i Gamla Finland lydde 1803–1812 under skolkommissionen vid Dorpats universitet.

Finsk beskrivning

koulutoimikunta, koulukomissio

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 272.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 191.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 58-65.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 696.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 227.

Vysšaja škola Sankt-Peterburga, XIX – načalo XX veka (Sbornik dokumentov) 2007 , 10.

Andra språk

Tyska Schulenkommission
Ryska škol´naja komissija, komissija narodnych učilišč
Ryska učiliščnyj komitet, učiliščnyj sovet