Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1782–1803 central kollegial myndighet, till 1802 direkt underställd regenten, därefter lydande under Folkupplysningsministeriet, för organiseringen av skolförvaltningen och ombesörjandet av läromedel för skolorna. Under denna myndighet lydde Tyska skoldirektoriet som var centralmyndighet för skolväsendet i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

Koulutoimikunta

Koulutoimen keskustoimikunta Venäjällä.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 188.

Amburger, Erik , Ingermanland. Eine junge Provinz im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg – Leningrad 1980 , 437.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 326-327.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 190.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 26-27.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 963-964.

Andra språk

Ryska Glavnaja komissija učilišč, Komissija učilišč, Komissija ob učiliščach
Tyska Hauptschulkommission, Schulkommission

Synonymer

Skolkommissionen
Skolöverstyrelsen