Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande stab inom den finländska försvarsmakten. Härrör från det av Mannerheim under inbördeskriget i Vasa grundlagda Högkvarteret. Efter kriget flyttades denna till huvudstaden, och verkade där med smärre namnvariationer för att vid vinterkrigets utbrott 1939 under namnet Högkvarteret flyttas till S:t Michel. Under mellankrigsperioden 1940-1941 verkade staben under namnet Försvarsmaktens huvudstab. Då fortsättningskriget inleddes 1941 togs benämningen Högkvarteret åter i bruk, för att vid krigsslutet 1944 återgå till samma namn som under mellankrigsperioden. 1945 förflyttades staben i sin helhet från S:t Michel till Helsingfors och 1952 togs den förkortade versionen av namnet i bruk som ett led i försvarsmaktens omorganisation.

Finsk beskrivning

pääesikunta

Källor

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 .

Mandelin, Marjatta , Pääesikunta 60 vuotta 2.2.1978 , Helsinki: Pääesikunta 1978 .