Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Namnet på det värvade infanteriregemente som bildades 1803 genom att Livregementets lätta bataljon bytte namn. Efter misslyckade landstigningsförsök under finska kriget 1808 degraderades gardesregementet till ett vanligt regemente och namngavs efter regementschefen af Paléns värvade regemente. Det återfick gardesbeteckningen 1809, och regementet fick namnet Andra gardesregementet.

Finsk beskrivning

Suomalainen kaartinrykmentti

Vuonna 1803 perustettu värvätty jalkaväkirykmentti, joka syntyi Henkivartiorykmentin kevyen pataljoonan vaihtaessa nimeä. Vuonna 1808 nimi muutettiin af Palénin kaartinrykmentiksi, vuonna 1809 Toiseksi kaartinrykmentiksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/