Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvad finsk truppenhet under autonoma tiden. Gardet härstammade från ett jägarregemente som bildades 1812 i Viborg. Från detta regemente åtskildes en undervisningsbataljon som år 1827 fick namnet Finska undervisningsskarpskyttebataljonen. Bataljonen upphöjdes 1829 till Livgardets 3. finska skarpskyttebataljon, som även kallades Finska gardet. Gardet utgjorde under åren 1869–1880 Finlands enda arméförband. Efter införandet av allmän värnplikt 1881 sammansattes även Finska gardet av värnpliktiga. Finska gardet indrogs 1905. Under självständighetstiden bildades Finlands vita garde som en förvaltare av Finska gardets traditioner.

Finsk beskrivning

Suomen kaarti

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Andra språk

Ryska Лейб-гвардии 3-й стрелковый Финский батальон

Tid

Synonymer

Livgardets 3. finska skarpskyttebataljon