Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Födelsebevis för ett oäkta barn, av vilket framgår barnets namn och uppgifter kring barnets födelse men inte föräldrarnas namn. Namnsedlarna utfärdades när en ogift mor 1778 fick rätt att föda anonymt och låta någon annan registrera barnet (för dop). Det är inte säkert att benämningen förekom i Finland. I Sverige användes den också 1856–1941.

Finsk beskrivning

nimitodistus*, aviottoman lapsen syntymätodistus

Aviottoman laspen syntymätodistus, josta kävivät ilmi lapsen nimi ja tiedot syntymästä, mutta jossa ei ollut tietoa vanhempien nimestä. Nimilippuja eli nimitodistuksia alettiin laatia vuodesta 1778, kun naimaton äiti sai luvan synnyttää anonyymisti ja antaa jonkun muun rekisteröidä lapsi kastetta varten. Ei tiedetä, onko nimitystä käytetty myös Suomessa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 163.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 51 (sedel).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 240.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .