Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter reformationen den avgift som en barnsängskvinna betalade till sockenprästen för sin kyrktagning och som utgjorde en del av det ordinarie prästerskapets lön. Kyrktagningen skulle enligt kyrkolagen 1686 ske senast fyra veckor efter barnets födelse.

Finsk beskrivning

kirkotusmaksu*, kirkottamismaksu*

Maksu, jonka lapsen synnyttänyt nainen maksoi pitäjän papille ottamisestaan takaisin kirkon pariin ja joka kuului osana vakituisessa virassa olevien pappien palkkaan. Vuoden 1686 kirkkolain mukaan kirkotuksen tuli tapahtua viimeistään 4 viikkoa synnytyksen jälkeen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 101.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/