Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1917 namn på den tidigare Jordbruksexpeditionen. Då senaten 1918 omformades till statsrådet bytte Lanthushållningsexpeditionen namn till Lantbruksministeriet.

Finsk beskrivning

maataloustoimituskunta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 203 (lanthushållning).

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa