Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Alternativ beteckning på Lantbruksstyrelsen.

Finsk beskrivning

Maataloushallitus

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 14: 6 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk