Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vidsträckt bemärkelse: lantbruk eller lanthushållning.

Finsk beskrivning

maanviljelys, maatalous

Källor

Inga källor