Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralförbund för de svenskspråkiga lantbrukssällskapen i Finland. Efter andra världskriget tilldelades förbundet uppgifter gällande verkställandet av kolonisationen som till stor del berörde den förflyttade befolkningen. Förbundet verkade enbart i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner och arbetade i samråd med det finskspråkiga Lanthushållningssällskapens Centralförbund.

Finsk beskrivning

Suomen ruotsinkielisten maanviljelysseurojen keskusliitto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 794. http://runeberg.org/lantuppsl/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1945 No 396 § 98 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Svenska Lantbrukssällskapens Förbund